POZOSTAŁE DOKUMENTY

STATUT
FEDERACJI

Statut Związku Pracodawców - Polskiej Federacji Fitness

DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA

Deklaracja członkowska w Związku Pracodawców - Polskiej Federacji Fitness

WNIOSEK
DO BANKU

Wniosek o umorzenie rat kredytów w oparciu o Art. 357(1) Kc

WNIOSEK
LEASING

Wniosek do leasingodawców o przesunięcie / umorzenie rat leasingowych w oparciu o Art. 357(1) Kc

WNIOSEK
DO WYNAJMUJĄCYCH [WERSJA Z DNIA 29.03.2020]

Wniosek o umorzenie opłat z tytułu najmu powierzchni - wersja rozbudowana na podstawie zakresu planowanej ustawy dot. "Tarczy Antykryzysowej"

OPINIA PRAWNA
DOT. ZWOLNIENIA Z KOSZTÓW
WYNAJMU

Opinia prawna stworzona na potrzeby szerokiego i szczegółowego uzasadnienia dot. zwolnienia opłat z tytułu najmu w okresie braku możliwości prowadzenia działalności

OMÓWIENIE PROJEKTU USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ - CZ. 1

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

OMÓWIENIE PROJEKTU USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ - CZ. 4

Dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

ZAPIS Z USTAWY DOT. ZAIKS / ZPAV / STOART

W dokumencie znajduje się szczególy zapis z ustawy, mówiący o konieczności anulacji opłat przez w/w podmioty w przypadku braku możliwości prowadzenia działalności w obiekcie korzystającym z muzyki wymagającej praw autorskich.