ZAŁOŻENIA
PROJEKTU
FEDERACJI

NADANIE PROFESJONALNEGO WIZERUNKU BRANŻY
WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE WALKI Z KRYZYSEM
STWORZENIE REPREZENTACJI BRANŻOWEJ

DOCELOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POWOŁANIA ORAZ CZŁONKOSTWA W FEDERACJI

DZIAŁALNOŚĆ
LOBBYSTYCZNA

Lobbing na rzecz branży fitness związany z aspektami podatkowymi i ulgami dla prowadzących kluby, butik oraz inną działalność związaną z krzewieniem kultury fizycznej jak i odpisami i ulgami związanymi z wydatkami ponoszonymi przez klientów klubów.

EDUKACJA I
SZKOLENIA

Dostarczanie materiałów edukacyjnych oraz wsparcie szkoleniowe poprzez ekspertów i szkoleniowców współpracujących z Federacją. Dostęp do bazy wiedzy PFF.

WSPARCIE W
POZYSKIWANIU
DOTACJI UE

Pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz szacowanie szans na uzyskanie dofinansowania w ramach konsultowanego projektu UE.

WSPARCIE
PRAWNE I
PODATKOWE

Dostęp do specjalistów z zakresu prawa oraz podatków z poziomu kancelarii Polskiej Federacji FItness. Pomoc w sporach prawnych z organami państwowymi, podmiotami wynajmującymi, klientami klubu.

DOFINANSOWANIE
WYDARZEŃ
BRANŻOWYCH

Uzyskanie dofinansowań oraz zniżek dla wszystkich członków Polskiej Federacji Fitness w ramach wybranych kongresów oraz eventów branżowych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

DOSTĘP DO
PLATFORMY E-
LEARNINGOWEJ

Dostęp do internetowej platformy szkoleniowej [w przygotowaniu], gdzie członkowie będą mogli korzystać z gotowych materiałów szkoleniowych w formie video prezentacji, podcastów czy wykładów streamingowych.

DOFINANSOWANIE
SZKOLEŃ
CERTYFIKACYJNYCH

Polska Federacja Fitness prowadzi szkolenia certyfikujące dla sekcji menadżerskiej. W ramach członkostwa, członkowie PFF mają prawo do uzyskania dofinansowania na wybrane przez PFF szkolenia. Certyfikacja PFF wspiera utrzymanie wysokiego poziomu wykwalifikowanej kadry.

WSPARCIE W
ZAKRESIE
PROCESÓW
WINDYKACYJNYCH

Pomoc w budowaniu struktury systemu windykacji oraz wsparcie prawne w odzyskiwaniu należności od klientów detalicznych.

DORADZTWO W
ZAKRESIE
OPTYMALIZACJI
KOSZTÓW

Procedury oraz rozwiązania opracowane przez członków PFF mające na celu obniżenie kosztów eksploatacji klubu oraz Optymalizację kosztów stałych.

DORADZTWO W
ZAKRESIE
UBEZPIECZEŃ
KLUBÓW

Wszyscy członkowie PFF otrzymują dostęp do specjalistów w zakresie ubezpieczania pracowników, firm oraz obiektów sportowych czy nieruchomości.

ZAKUPY
GRUPOWE


Negocjacja warunków zakupowych u dostawców wyposażenia klubów, odżywek, napojów itp. oraz negocjacje dotyczące kosztów związanych z płatnościami na rzecz ZaiKs ZPAV Stoart.

LEASINGWsparcie w pozyskiwaniu leasingów, negocjacji warunków uzyskania.

OGÓLNOKRAJOWE
AKCJE
MARKETINGOWE

Udział w szeroko pojętych działaniach marketingowych na skalę ogólnokrajową, mających na celu budowanie świadomości społeczeństwa w zakresie aktywności fizycznej oraz korzyści płynących z usług branży fitness.

BIEŻĄCE
ANALIZY
RYNKOWE

Udostępnianie raportów oraz analiz rynkowych, informacji dot. obecnych trendów oraz oczekiwań ze strony konsumentów.

DOSTĘP DO
ZAGRANICZNYCH
EKSPERTÓW I
ARTYKUŁÓW

Zbiór materiałów dot. Sytuacji branżowej na rynkach zagranicznych, przegląd nowości oraz opinii specjalistów.