Podsumowanie spotkania Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

18.11.2020  na wniosek i prośbę PFF odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej KOMISJI ds. KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I TURYSTYKI. Podczas spotkania m.in. dokonano analizy rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podczas posiedzenia PFF reprezentując sektor branży fitness uściśliło istotne kwestie dot. dopuszczenia działalności klubów fitness, siłowni oraz innych działalności z branży fitness.

Kluczowe wnioski, cytaty, jak i cały zapis posiedzenia komisji przedstawiamy poniżej:

“W klubie fitness mogą być prowadzone zajęcia sportowe interpretowane jako forma aktywności fizycznej wpływającą na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej. W klubach fitness w ramach usługi mogą odbywać się zajęcia z udziałem trenera lub instruktora. W świetle przepisów uprawianie sportu w tych obiektach INDYWIDUALNIE nie jest możliwe.” – powiedziała Anna Krupka, Wiceminister w resorcie kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

“Zamknięcie klubów fitness to stwierdzenie nieuprawnione. Mamy do czynienia z szerokim wyłączeniem. Klubu fitness mogą funkcjonować i prowadzić zajęcia w ramach współzawodnictwa sportowego i wydarzeń sportowych” – to jedna z kolejnych wypowiedzi w/w p. wiceminister.

Na podstawie powyższego możemy wyciągnąć konkretne wnioski:

Pyt.: Czy możemy działać jako kluby fitness, siłownie, szkoły sztuk walki, itp. ?

Odp.: Tak, możemy – o ile nasz obiekt nie znajduje się w galerii handlowej / parku handlowym o powierzchni pow. 2000m2. I chodzi tutaj o powierzchnię całkowitą galerii w której się ew. znajdujemy, a nie klubu jako takiego. Interpretacja polegająca na tym, że mogę otworzyć klub w galerii, bo ma mniej niż 2000m2 – jest błędna.

Pyt.: Czy otwierając klub ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM, obchodzę prawo ?

Odp.: Nie, działając zgodnie z rozporządzeniem, klub czy inny obiekt z naszego sektora, ma pełne prawo funkcjonować.

Pyt.: Czym są w takim razie zajęcia sportowe oraz ZORGANIZOWANE zajęcia sportowe ?

Odp.: Zajęciami sportowymi, są wszelkie zajęcia związane z aktywnością fizyczną. To, co jest dozwolone na terenie klubów fitness, siłowni itp. – to zorganizowane zajęcia sportowe – tzn. – wszelkie zajęcia pod KONIECZNĄ opieką trenera i instruktora. Klient nie może obecnie ćwiczyć w jakiejkolwiek strefie bez obecności trenera / instruktora. W/w opieka trenerska pozwala na działanie zgodnie z rozporządzeniem w ramach zorganizowanych zajęć sportowych.

Pyt.: To dlaczego nie ma ogólnego ogłoszenia, że kluby fitness są otwarte ? Gdzie jest w tym sens ?

Odp.: Ponieważ w pierwotnej formule, w jakiej funkcjonowaliśmy do tej pory, NIE JESTEŚMY OTWARCI. W celu otwarcia, większość z nas musi dokonać zmian organizacyjnych oraz w formule prowadzenia zajęć oraz dostępu do klubu. A co do kwestii sensu – taką mamy prawną i legislacyjną rzeczywistość. Nie tylko nasza branża boryka się z w/w sytuacjami. Dla przykładu – Hotele z możliwością przyjmowania gości jedynie w podróży służbowej. Obecnie masowo modna stała się praca zdalna z hotelu

Pyt.: Jakie ryzyko podejmuję otwierając klub zgodnie z rozporządzeniem ?

Odp.: Działając zgodnie z rozporządzeniem – żadne, poza ew. tzw. ryzykiem ekonomicznym. Od obecnie otwartych klubów posiadamy informacje o frekwencji sięgającej ok. 20%, 30% oraz w rzadkich przypadkach 40%-50% frekwencji porównując ją do frekwencji sprzed 2 lockdown’u, tj. z początku 10.2020. Każdy z Nas musi dokonać ekonomicznych kalkulacji, czy opłaca mu się obecnie otwierać oraz czy jest w stanie przeorganizować swoje działanie, tak, aby funkcjonować zgodnie z rozp.

Pyt.: Czy otwierając klub, zamykam sobie drogę tym samym do ew. pomocy i wsparcia finansowego w ramach tarczy ?

Odp.: Są dwie sytuacje, w których w/w scenariusz może się wydarzyć. Jedną z nich jest nieprzestrzeganie zasad zawartych w rozporządzeniu. Takie postępowanie automatycznie eliminuje Nas z w/w pomocy. Drugą sytuacją jest wypracowanie na tyle wysokiego przychodu, że nie będziemy wstanie wykazać straty większej niż 30% / 40% rok do roku. Zasadą – nie można mieć ciastka i zjeść ciastka. Dlatego, znając w/w fakty – każdy z Nas musi podjąć decyzję, która będzie przemyślana przede wszystkim – ekonomicznie.

Pyt.: To kiedy ew. możemy się spodziewać OFICJALNEGO OTWARCIA lub PRZYWRÓCENIA możliwości funkcjonowania, jak przed 16.10.2020 ?

Odp.: Wszystko na ten moment wskazuje na przedział między 30.11.2020 – 15.12.2020, ale jest to i tak zależne od współczynnika zakażeń na 100 tys. mieszkańców / 7 dni. Polecamy stronę do śledzenia w/w współczynnika pod adresem: www.koronawirusunas.pl – Współczynnik poniżej 50 – to ten, który przede wszystkim Nas interesuje.

Poniżej link z możliwością odsłuchania całego posiedzenia sejmowej komisji ds. kultury fizycznej, sportu i turystyki.

[Materiał w formacie dostępnym dla iOS, Mac, iPhone, iPad]:

https://drive.google.com/…/1qQbt4scfRSQMvRRNQoH…/view…

Czy mamy zielone światło na działanie ? Z naszego punktu widzenia, nazwalibyśmy je na ten moment pomarańczowym. Ale czy możemy funkcjonować ? Tak, możemy. Czy jest to opłacalne ? To każdy z Nas musi samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Obecnie najważniejsze są dla nas 3 kwestie – i o te kwestie dalej będziemy walczyć i kontynuować naszą pracę:

#1 Odmrożenie całkowite na rozsądnych warunkach sanitarnych

#2 Uzyskanie odpowiednich narzędzi wsparcia finansowego

#3 Uruchomienie tzw. Planu Reaktywacji dla Sektora Fitness w formie np. kampanii społecznych itp.