Walka o wspólną sprawę

6.11.2020 r. przed południem odbyło się spotkanie przedstawicieli BRANŻ ZAMKNIĘTYCH z przedstawicielami rządu – Olgą Semeniuk – wiceministrem MRPiT, Bartoszem Marczukiem – wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju i Adamem Abramowiczem – rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Branże zamknięte tj. hotelarską, fitness, gastronomiczną oraz eventową reprezentowali:

Bartek Bieszyński – koordynator Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń RPSiW

Dominik Górka – Klub Agencji Eventowych SAR, SAR Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej

Mikołaj Ziółkowski – Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych – SOIAR

Łukasz Adamowicz – SOIT

Tomasz Napiórkowski – Polska Federacja Fitness

Jacek Galiński – Polska Federacja Fitness

Ireneusz Węgłowski – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – IGHP

Sławomir Grzyb – Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej

Jarosław Uściński – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni I Cukierni

Strona rządowa przedstawiła aktualne propozycje rozwiązań systemowych dla branż, których działalność została zakazana lub ograniczona. Przedstawiciele branż zamkniętych przedstawili przygotowanie wcześniej kluczowe postulaty, które miałyby umożliwić ich dalsze funkcjonowanie:

UMORZENIE W 100% SUBWENCJI PFR DLA FIRM Z SEKTORA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI

DODATKOWY NABÓR SUBWENCJI PFR DLA BRANŻ DOTKNIĘTYCH OGRANICZENIAMI BEZ WZGLĘDU NA ZATRUDNIENIE

REKOMPENSATY ZA OKRES OGRANICZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

ZAWIESZENIE SPŁAT KREDYTÓW / LEASINGÓW do 3 miesięcy po zakończeniu pandemii

DALSZE DOFINANSOWANIE KOSZTÓW PRACY

WPROWADZENIE KRYTERIUM SPADKU OBROTÓW DO ZASTOSOWANIA WE WSZYSTKICH FORMACH POMOCY ZE STRONY PAŃSTWA

Rzecznik MŚP, wyraził pełne poparcie dla przedłożonych propozycji i zwrócił się do przedstawicieli Rządu z prośbą o odniesienie się do możliwości ich realizacji.

Podczas spotkania poruszono jedną z ważniejszych kwestii, tj. identyfikację najbardziej poszkodowanych branż. PFR, jak i MRPiT wyrazili otwartość na zaproponowane rozwiązania, czyli wprowadzenie kryterium spadku obrotów oraz oświadczenie przedsiębiorcy o tym, że jest w branży poszkodowanej przez COVID-19, bez brania pod uwagę PKD. Reprezentanci branż zamkniętych zwrócili uwagę, że kryteria PKD są niewystarczające i, często, krzywdzące. Zwrócono również uwagę na konieczność wypracowania mechanizmów zawężających pomoc do branż, których działalność została ograniczona i wstrzymana, bez pomijania przedsiębiorców, których dotychczasowa pomoc ominęła.

“Mamy nadzieję, że większość naszych postulatów zostanie przez Rząd uwzględniona. Niestety nie znamy jeszcze szczegółów wszystkich propozycji w tym przede wszystkim kryteriów / mechaniki i timingu tego procesu. Ważne jest także dostosowanie czasu trwania jak i zakresu pomocy do potrzeb branżowych. ” – powiedział Tomasz Napiórkowski – prezes Polskiej Federacji Fitness..

“To, czego dzisiaj na pewno zabrakło to, udziału w spotkaniu Pana Premiera Jarosława Gowina, przedstawicieli Ministerstwa Finansów, a także zgody Pani wiceminister na powołanie stałego zespołu międzybranżowego tak, aby skoordynować prace 4 branż. Nie rozumiemy tej decyzji, ponieważ oferujemy pomoc, dzięki której łatwiej i szybciej moglibyśmy wypracować mechanizmy pomocy”. – powiedział Bartosz Bieszyński.