DOKUMENTY DO POBRANIA

STATUT
FEDERACJI

Statut Związku Pracodawców - Polskiej Federacji Fitness

DEKLARACJA
CZŁONKOWSKA

Deklaracja członkowska w Związku Pracodawców - Polskiej Federacji Fitness

WNIOSEK
DO BANKU

Wniosek o umorzenie rat kredytów w oparciu o Art. 357(1) Kc

WNIOSEK
LEASING

Wniosek do leasingodawców o przesunięcie / umorzenie rat leasingowych w oparciu o Art. 357(1) Kc

WNIOSEK
DO WYNAJMUJĄCYCH [WERSJA Z DNIA 29.03.2020]

Wniosek o umorzenie opłat z tytułu najmu powierzchni - wersja rozbudowana na podstawie zakresu planowanej ustawy dot. "Tarczy Antykryzysowej"

OPINIA PRAWNA
DOT. ZWOLNIENIA Z KOSZTÓW
WYNAJMU

Opinia prawna stworzona na potrzeby szerokiego i szczegółowego uzasadnienia dot. zwolnienia opłat z tytułu najmu w okresie braku możliwości prowadzenia działalności

OMÓWIENIE PROJEKTU USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ - CZ. 1

Projekt ustawy o udzielaniu pomocy w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

OMÓWIENIE PROJEKTU USTAWY ANTYKRYZYSOWEJ - CZ. 4

Dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

ZAPIS Z USTAWY DOT. ZAIKS / ZPAV / STOART

W dokumencie znajduje się szczególy zapis z ustawy, mówiący o konieczności anulacji opłat przez w/w podmioty w przypadku braku możliwości prowadzenia działalności w obiekcie korzystającym z muzyki wymagającej praw autorskich.

WZÓR WYNAJMU SPRZĘTU I AKCESORIÓW DLA KLUBÓWICZÓW

W dokumencie znajduje się podstawowy wzór dot. odpłatnego wynajmu sprzętu, maszyn bądź akcesoriów. Dodatkowo na ostatniej stronie umieszczony został przykładowy cennik dot. wynajmu w/w sprzętu, w postaci postu informacyjnego na social media.

RAPORT BADAWCZY PFF DOT. NASTROJÓW SPOŁECZNYCH ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ BRANŻY FITNESS

W dokumencie prezentujemy szczegółowy raport branżowy wykonany przez PFF we współpracy z firmą badawczą SW RESEARCH opisujący obecną sytuację wśród odbiorców naszych usług oraz wśród właścicieli obiektów z sektora branży fitness.

RAPORT BADAWCZY PFF DOT. NASTROJÓW SPOŁECZNYCH ORAZ SYTUACJI EKONOMICZNEJ BRANŻY FITNESS
[WERSJA ANGLOJĘZYCZNA]

W dokumencie prezentujemy szczegółowy raport branżowy wykonany przez PFF we współpracy z firmą badawczą SW RESEARCH opisujący obecną sytuację wśród odbiorców naszych usług oraz wśród właścicieli obiektów z sektora branży fitness.

PROJEKT PFF WYTYCZNYCH SANITARNYCH DLA BRANŻY FITNESS

W dokumencie prezentujemy szczegółowy projekt wytycznych, który został wstępnie zaopiniowany przez GIS oraz MR. Dokumeny z dnia 17.05.2020 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z 29.05.2020

Rozporządzenie Rady Ministrów [jeszcze bez wytycznych od GIS] z dnia 29.05.2020

FINALNE ORAZ OFICJALNE WYTYCZNE SANITARNE DLA BRANŻY FITNESS

W dokumencie prezentujemy oficjalny dokument dot, wytycznych, stworzony przez GIS, MR oraz MZ we współpracy z PFF.

PROJEKT #BonNaAktywność

Treść projektu dot. bonu na aktywność fizyczną w postaci jednorazowego świadczenia w wysokości 500.00 zł, gdzie Państwo finansowałoby 90% w/w kwoty, a 10% pokrywałby pracodawca. Szczegóły projektu dostępne w dokumencie.

PISMO RZECZNIKA MŚP W SPRAWIE KOREKTY WYTYCZNYCH SANITARNYCH

Pismo zawiera argumentację ze strony branży fitness oraz rzecznika MŚP w celu zmiany wytycznych sanitarnych w zakresie metrażu na os. z 10m2 / os. do 7m2 / os.

DRAFT REGULAMINU DOT. BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO

Edytowalny wzór regulaminu dot. zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego oraz sanitarnego w klubie fitness lub innym obiekcie dot. uprawniania aktywności fizycznej.

MATERIAŁY GRAFICZNE DOT. WYTYCZNYCH SANITARNYCH [WERSJE DO DRUKU]

Zestaw pomocniczych materiałów graficznych do oznaczeń w klubie fitness dot. bezpieczeństwa sanitarnego.

MATERIAŁY GRAFICZNE DOT. WYTYCZNYCH SANITARNYCH [GRAFIKI DO EW. EDYCJI]

Zestaw pomocniczych materiałów graficznych do oznaczeń w klubie fitness dot. bezpieczeństwa sanitarnego.