Zespół roboczy ds. branży fitness

29 października 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu roboczego ds. branży fitness w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Inicjatorem spotkania oraz założenia zespołu była Polska Federacja Fitness.

Przedmiotem spotkania było omówienie problemów branży fitness, objętej zakazem prowadzenia działalności na skutek wprowadzonych obostrzeń oraz zaplanowanie dalszych działań w ramach prac Zespołu.

„Kolejny lock down powoduje ogromne straty dla przedsiębiorców, a zaproponowane przez Rząd założenia „tarczy” nie obejmą większości z nich. Musimy zatem przedstawić swoje argumenty w rozmowach z Ministerstwem Rozwoju i Ministerstwem Finansów, aby móc dalej funkcjonować” – powiedział Tomasz Napiórkowski – prezes Polskiej Federacji Fitness.

Zgodnie z podjętymi przez członków zespołu ustaleniami, na kolejne posiedzenie zaplanowane na 5 listopada 2020 r. ,wystosowano zaproszenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

Tematem posiedzenia, które zaplanowano na 5 listopada 2020 r. na godz. 11:00, będzie możliwość wsparcia branży fitness oraz kwestia wznowienia działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

https://youtu.be/zSMdd2Yuqf0 <— link do całego spotkania